image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 179
  • Trong tuần: 1 408
  • Tất cả: 81467
MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC .

 

anh tin bai

 

1/ Đồng chí: Dương Thị Tiết

Sinh năm:        1976

Quê quán:        Tổ 11 - Thị trấn Lâm- huyện Ý Yên – Tỉnh Nam Định

Thường trú:     Tổ 11 - Thị trấn Lâm- huyện Ý Yên – Tỉnh Nam Định

Chức vụ:         Đảng Ủy viên - Chủ tịch UB MTTQ .

Điện thoại:      0358853463

a

2/ Đồng chí: Đỗ Thị Hạ

Sinh năm:        1977

Quê quán:        Tổ 13 - Thị trấn Lâm- huyện Ý Yên – Tỉnh Nam Định

Thường trú:     Tổ 13 - Thị trấn Lâm- huyện Ý Yên – Tỉnh Nam Định

Chức vụ:         Phó chủ tịch UB MTTQ .

Điện thoại:      0846631947

CÁC ĐỒNG CHÍ TRƯỞNG ĐOÀN THỂ

 

anh tin bai

 

1/ Đồng chí: Dương Quang Thi

Sinh năm:        1964

Quê quán:        Tổ 5 - Thị trấn Lâm- huyện Ý Yên – Tỉnh Nam Định

Thường trú:     Tổ 5 - Thị trấn Lâm- huyện Ý Yên – Tỉnh Nam Định

Chức vụ:         Chủ tịch hội Cựu chiến binh .

Điện thoại:       0376 247 969

 

anh tin bai

 

2/ Đồng chí: Trần Văn Quyết

Sinh năm:        1987

Quê quán:        Tổ 3 - Thị trấn Lâm- huyện Ý Yên – Tỉnh Nam Định

Thường trú:     Tổ 3 - Thị trấn Lâm- huyện Ý Yên – Tỉnh Nam Định

Chức vụ:        Đảng ủy viên -  Chủ tịch hội Nông dân .

Điện thoại:      0982894800

 

anh tin bai
 

 

3/ Đồng chí: Vũ Thị Thúy

Sinh năm:        1986

Quê quán:        Tổ 3 - Thị trấn Lâm- huyện Ý Yên – Tỉnh Nam Định

Thường trú:     Tổ 3 - Thị trấn Lâm- huyện Ý Yên – Tỉnh Nam Định

Chức vụ:         Đảng ủy viên - Chủ tịch hội Phụ nữ .

Điện thoại:      0987752632

 

anh tin bai

 

 

4/ Đồng chí: Trương Đình Tuyển

Sinh năm:        1990

Quê quán:        Tổ 6 - Thị trấn Lâm- huyện Ý Yên – Tỉnh Nam Định

Thường trú:     Tổ 6 - Thị trấn Lâm- huyện Ý Yên – Tỉnh Nam Định

Chức vụ:         Đảng ủy viên - Bí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

             Điện thoại:      0343073636

Cơ quan chủ quản: Thị Trấn Lâm - Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Thị trấn Lâm - huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: thitranlam.yyn@namdinh.gov.vn

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang